Paul BOESMANS , Notaris te Koersel

 

Paul BOESMANS

Notaris te Koersel

Wat is een lening?

Wanneer u een woning wil bouwen, kopen of verbouwen, is uw eigen inbreng vaak ontoereikend. Het overige geld zal u moeten ontlenen.

 

Een financiële instelling zal graag bereid zijn om u een kapitaal ter beschikking te stellen. Voor het feit dat u dadelijk een som geld ter beschikking krijgt die u pas over pakweg 10 of 20 jaar volledig zult hebben terugbetaald dient u natuurlijk "een prijs" te betalen. Die prijs noemen we rente of intrest.
Een rente of een intrest overeenkomen met de persoon of de instelling die het geld verstrekt is één zaak, de terugbetaling ervan is natuurlijk een andere. Er kunnen zich in de loop der jaren heel wat onvoorziene situaties voordoen waardoor u misschien niet meer in staat zult zijn om alles terug te betalen. De "leninggever" wenst dan ook zekerheid over de terugbetaling.  Die zekerheid wordt groter door een waarborg te stellen.

 

Die waarborg kan zijn:

  • een borg: dit is iemand die op financieel vlak zodanig goed te vertrouwen is dat de "leninggever" zich volledig zeker voelt omdat die borg belooft dat hij in uw plaats voor de terugbetaling zal zorgen wanneer u dat niet meer zou doen;
  • een pand of waardepapieren (aandelen, kasbons, obligaties enz.) die u afgeeft aan de "leninggever" en die hij dan voor u bewaart maar die hij kan verkopen en innen wanneer u hem niet meer zou terugbetalen;
  • een hypotheek of hypothecaire volmacht op uw onroerend goed (hierop wordt verder uitvoerig ingegaan).
 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .